gefördert durch:

Großrückerswalde

Beste Aussichten!

Německo-české Krušné hory

Německo-české Krušné hory

Dnes je samozřejmostí, že Krušné hory nekončí na českých státních hranicích, ale srůstají opět ve společnou oblast – také turisticky. Kulturní mnohotvárnost v regionu se zřetelem na jazyk, náboženství a obyčeje, to je obrovské bohatství. Kdo se odváží překročit hřeben Krušných hor, bude okouzlen a objeví pro sebe kus příjemného způsobu života.