gefördert durch:

Großrückerswalde

Beste Aussichten!

 Rytířský venkovský statek

Rytířský venkovský statek v Großrückerswalde má velmi zajímavou historii. Poprvé je písemně doložený v roce 1414. Pravděpodobně je možné jeho původ datovat již do doby zpřístupnění dané oblasti ve 12. století. Friedrich Ludwig hrabě ze Solms-Wildenfelsu a Tecklenburgu, který nabyl panství v roce 1744, zde přeložil Horatiovy ódy. V současné době využívá budovu sociální instituce.

Křížová kaple

Mauersbergská křížová kaple je darem Rudolfa Mauersbergera svému rodišti. Je napodobeninou mauersbergského opevněného kostela, který byl v roce 1889 stržen, a je jedinečnou sakrální památkou, která sjednocuje architekturu, malířství, hudbu, lokální lidové tradice a vlivy z teologie ve fascinující umělecké dílo. Do dnešních dnů je křížová kaple poutním místem milovníků hudby.

Mauersbergské muzeum

Mauersbergské muzeum v části obce Mauersberg je jedním ze 40 hudebních muzeí v Německu. Připomíná Rudolfa a Erharda Mauersbergerovy, zřejmě dva nejznámější rodáky obce, kteří patří k nejvýznamnějším kostelním hudebníkům 20. století. Krom toho muzeum také představuje pozoruhodnou sbírku krušnohorského lidového umění a stále se obměňující výstavy. Otevírací doba: vždy ve středu-sobotu 12-17 hodin, také o svátcích, kromě 24. a 31. prosince.

Muzeum Přísečnického údolí

V části obce Niederschmiedeberg prezentuje muzeum Přísečnického údolí výstavu, která názorně ukazuje hospodářskou a kulturní historii regionu Přísečnického údolí. Také děti zde mohou objevovat mnoho nového! Ve středu zájmu zde stojí hornictví, zpracování železa, řemesla, výroba lepenky, ale i historická železnice Preßnitztalbahn z Wolkensteinu do Jöhstadtu. Jedna místnost připomíná bývalou významnou továrnu na výrobu chladniček Niederschmiedeberg. Otevírací doba: V neděli 13.30 – 16.30, s výjimkou 24. a 31. prosince.

Stará letecká škola

Na kopci Hähnelberg, nedaleko centra části obce Großrückerswalde, leží budova staré letecké školy. Stavba započala v roce 1935. Objekt byl tehdy významným střediskem přípravy dorostu pro národněsocialistické vojenské letectvo (NS-Luftwaffe). V roce 1939 odtud doletěl tehdy velmi známý pilot větroňů a akrobatický letec Otto Bräutigam v kluzáku za 5 hodin a 30 minut z Großrückerswalde do Vídně a vytvořil tím nový rekord na dlouhé trati.

Stará železnice v Přísečnickém údolí

 V romantickém Přísečnickém údolí nalezneme ještě mnoho svědectví o jedné z nejkrásnějších saských úzkorozchodných drah – železnici Přísečnického údolí, která zde do poloviny 80. let provozovala osobní a železniční dopravu mezi Wolkensteinem a Jöhstadtem. Mezi Streckewalde a Steinbachem vede cyklostezka přímo po starém železničním náspu. Cestou můžeme spatřit ještě mnoho pozůstatků z doby provozu železnice.

Pekelný mlýn

Pekelný mlýn v romantickém údolí Sandbach je jedním z původně tří mlýnů, které se nacházely ve spodní části údolí. Je to poslední dochovaný mlýn v této oblasti, e dodnes funkční a zachovaný v téměř originální podobě. Leží na Stříbrné stezce, je jednou ze zastávek na mlýnském okruhu ve středním Krušnohoří a v každém případě stojí za návštěvu. Každoročně se naskýtá možnost si Pekelný mlýn na Den mlýnů na svatodušní pondělí prohlédnout také zevnitř.

Skutečnou zvláštností této oblasti je opevněný kostel v Großrückerswalde. Je jedním ze čtyř dochovaných kostelů svého druhu v Krušných horách. Svůj původní architektonický charakter si mezi nimi uchoval nejlépe. Základy pravděpodobně pocházejí z doby osídlení lokality. Mezi lety 1457 a 1460 bylo na kostel přistavěno roubené patro, sloužící k obraně vesničanů a využívané pravděpodobně i k ukládání zásob v dobách nouze.