gefördert durch:

Großrückerswalde

Beste Aussichten!

 Rytířský venkovský statek

Rytířský venkovský statek v Großrückerswalde má velmi zajímavou historii. Poprvé je písemně doložený v roce 1414. Pravděpodobně je možné jeho původ datovat již do doby zpřístupnění dané oblasti ve 12. století. Friedrich Ludwig hrabě ze Solms-Wildenfelsu a Tecklenburgu, který nabyl panství v roce 1744, zde přeložil Horatiovy ódy. V současné době využívá budovu sociální instituce.