gefördert durch:

Großrückerswalde

Beste Aussichten!

Wehrkirche Großrückerswalde (CZ)

Skutečnou zvláštností této oblasti je opevněný kostel v Großrückerswalde. Je jedním ze čtyř dochovaných kostelů svého druhu v Krušných horách. Svůj původní architektonický charakter si mezi nimi uchoval nejlépe. Základy pravděpodobně pocházejí z doby osídlení lokality. Mezi lety 1457 a 1460 bylo na kostel přistavěno roubené patro, sloužící k obraně vesničanů a využívané pravděpodobně i k ukládání zásob v dobách nouze.