gefördert durch:

Großrückerswalde

Gemeindeverwaltung

Finance

Finance

Váš kontaktní partner pro otázky rozpočtu obce a pro vyřizování plateb obecní správy. Oddělení je mimo jiné kompetentní k určení daňového výměru obecních daní: daně z nemovitostí, poplatek za psa a. j.