gefördert durch:

Großrückerswalde

Gemeindeverwaltung

Místo smírčího řízení

Smírčí soudce je neplacená čestná funkce v obci pro mimosoudní řešení konfliktů při sousedských sporech a jiných problematických stavech.

Smírčí soudce obce má oprávnění řešit mimosoudní konflikty. Je vázán mlčenlivostí a povinností nestranného vedení úřadu. Může zasáhnout také v případech ublížení na zdraví, rušení pořádku, pomluvě a poškození věcí.

Smírčí soudce

Silvia Jonas-Melzer

TEL 03735 603 0

FAX 03735 603 22

Zástupce. Smírčí soudce

Constanze Kallmeyer