gefördert durch:

Großrückerswalde

Wohin in Großrückerswalde

Veřejná technická zařízení

Veřejná technická zařízení

Zde najdete adresy veřejných zařízení a kontaktní osoby v oblastech dodávek elektřiny, vody a fungování kanalizace, rozvodů plynu, nakládání s odpady, telekomunikačních zařízení a případných problémů v domech a bytech.