gefördert durch:

Großrückerswalde

Gemeindeverwaltung

Správa obce

Vaše obecní správa je tu pro vás – zde naleznete odpovídající kontaktní osoby. Informujte se o politice obce nebo využijte naši servisní nabídku!

Kontaktní osoby

Najděte zde správnou kontaktní osobu pro vaše záležitosti a přehled o všech oblastech obecní správy.
mehr >>>

 

Obecní rada

Obecní rada Großrückerswalde: politické zastoupení občanů obce. Informace o struktuře grémia, volby a jednotliví členové obecní rady.

Obecní rada je politické zastoupení občanů obce. Rozhoduje o řízení obce v záležitostech, které mají podstatný význam pro místní společenství a které starosta nemůže sám vykonávat. Rada kontroluje starostu a obecní správu, zejména plnění usnesení. V Sasku se obecní zastupitelstvo volí na pět let. Obecní rada v Großrückerswalde se skládá ze 16 členů a starosty, který je také jejím předsedou. Členové obecní rady jsou voleni přímo občany. Tito volí ze svého středu místostarostu.
mehr >>>

Obecní právo

Obecní právo obsahuje všechny obecní specifické stanovy a všechna nařízení v oblasti stavebního práva, oznámení a poplatků, bezpečnosti a pořádku aj.


mehr >>>

Místo smírčího řízení

Smírčí soudce je neplacená čestná funkce v obci pro mimosoudní řešení konfliktů při sousedských sporech a jiných problematických stavech.

Smírčí soudce obce má oprávnění řešit mimosoudní konflikty. Je vázán mlčenlivostí a povinností nestranného vedení úřadu. Může zasáhnout také v případech ublížení na zdraví, rušení pořádku, pomluvě a poškození věcí.
mehr >>>

Hasiči

Členové našich čtyř místních hasičských sborů – svým nasazením jsou pro pospolitost, soudržnost a bezpečnost.

Dobrovolní hasiči se starají o bezpečnost v obci a zároveň hrají důležitou roli ve společenském životě. Jsou aktivní nejen při hašení požárů, při povodňové ochraně a při odstraňování olejových skvrn, ale i při zabezpečování kulturních akcí během slavností nebo ohňostrojích. Starají se také o zaškolování budoucích hasičů. Části obce Großrückerswalde a Niederschmiedeberg provozují vlastní sbory mladých hasičů. Hasiči z Großrückerswalde mají těsné kontakty s kolegy – hasiči z Klášterce.
mehr >>>

 

Header Partnerstadt

Partnerství s Kláštercem

Großrückerswalde a hezké město Klášterec nad Ohří v českém podhůří Krušných hor – objevujte, co nás spojuje!